You are here

Enkeltudveksling
- for elever og lærere

Gennem vores partnerskoler i Kina og Frankrig har vi fået mulighed for også at have selvstændig udveksling for enkelte elever og lærere i længere perioder ud over studierejserne.

Kina
I Qinhuangdao har vi op til studierejsen i 2014 og 2015 haft en lærer fra Nørre G på den kinesiske skole en uges tid, inden udvekslingsklassen (2k) kom derud.

Frankrig
Med Lycée Jean Bodin i Angers har vi efterhånden opbygget en omfattende udvekslingspakke. Vi har siden 2014 sendt elever på individuel udveksling til Angers til 2 ugers fransk skolegang. Derudover har vi haft 3 elever på individuelt genbesøg på Nørre G. Endelig har vi også sendt en lærer derned på udveksling for at opleve fransk gymnasieundervisning, da Simone Graulund i foråret 2015 blev udfordret i matematik på fransk. Find links og læs beretningerne fra nogle af dem, som har været af sted til højre på denne side.

Australien
Fra skoleåret 2015-16 har Nørre G sammen med Odsherreds Gymnasium fået mulighed for at deltage i et udvekslingsprogram på The University High School i Melbourne, Australien. Dette program er mere omfattende end de øvrige, idet tre 1.g-elever sidst i januar tager 8-10 uger til Australien. Her bor eleverne privat hos australske elever, som så kommer på genbesøg i april og skal gå på Nørre G resten af skoleåret.

Læs mere om programmet og den australske skole her.

Tyskland
Fra skoleåret 2017-2018 vil vi lave elevudveksling med vores partnerskole i Neustrelitz i Tyskland. Vi vil sende 2 danske elever til Tyskland i foråret 2018 i 2-3 uger og efterfølgende få besøg af 2 tyske elever, som ligeledes er i Danmark i 2-3 uger, hvor de følger undervisningen på IB